Steppafloor AC

Snel en sterk

De STEPPAFLOOR AC systemen zijn naadloze kunsthars vloerafwerkingen op basis van methylmetacrylaat (PMMA) welke het grote voordeel heeft dat de vloeren snelhardend zijn waardoor de afgewerkte vloeren reeds na 2 uur volledig belastbaar zijn. Het geheel kan in 1 werkdag worden aangebracht! Tevens hebben deze vloeren een hoge chemicaliënbestendigheid en voldoen ze aan de hoogste hygiënische eisen.

  • STEPPAFLOOR AC
  • STEPPAFLOOR AC
  • STEPPAFLOOR AC
  • STEPPAFLOOR AC
  • STEPPAFLOOR AC
  • STEPPAFLOOR AC
  • STEPPAFLOOR AC
  • STEPPAFLOOR AC
  • STEPPAFLOOR AC

Hard of flexibel

STEPPA levert en plaatst een groot aantal van deze uiterst solide en snelverhardende STEPPAFLOOR AC vloeren, onderling verschillend in eigenschappen, uitzicht, dikte, stroefheid en elasticiteit. Deze naadloze kunststofvloeren, standaarddikte 3 à 4 mm, min- en meerdikte is uiteraard mogelijk, bestaan uit twee componenten op basis van een transparant, oplossingsmiddelvrij methylmetacrylaat (MMA), en wordt vermengd met gegradeerd kwartszand, in een nader te bepalen kleur en afgewerkt met een gladde of antislip oppervlaktestructuur.

De STEPPAFLOOR AC systemen zijn zowel in harde en zwaar belastbare versie beschikbaar, als in meer flexibele vorm, welke meer scheuroverbruggend werkt en bv. wordt toegepast in permanent natte ruimtes, lokalen met temperatuurschokken, koelcellen enz.

Toepassingen

De STEPPAFLOOR AC wordt toegepast waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, mechanische en chemische weerstand, zoals in de voedingssector, zware industrie, industriële keukens, bakkerijen, slachthuizen, koe- en diepvriescellen, scheepsdekken,balkons, gallerijen, (laad)perrons, opslagplaatsen, steriele ruimtes, etc…

Eigenschappen

De STEPPAFLOOR AC wordt volledig naadloos aangebracht, dus vertoond geen voegen, naden of kieren waarin bacteriën zich kunnen nestelen, is vloeistofdicht en reeds zeer snel na het aanbrengen beloopbaar.

Indien de af te werken ruimtes slechts een beperkte tijd vrij kunnen worden gemaakt biedt dit vloersysteem enorme voordelen. De STEPPAFLOOR AC is vlot reinigbaar en kan antislip gemaakt worden, zodat de gebruiker onder natte omstandigheden, tijdens werkzaamheden of calamiteiten veiliger kan werken.